Tjänster

Några exempel på våra tjänster:
Trädgårdsarbeten (grävning, gräsetablering, gräsklippning, plattläggning m.m.)
Planering för asfaltering av gårdsplaner, parkeringar m.m.
Omdränering av hus, inkl. fuktisolering av källargrund
Schaktning för husgrunder
Anläggande av skogsvägar
VA-arbeten.
Kabelschakter
… och mycket annat.

Vi säljer även samt ordnar leverans av matjord och grus. Vintertid utför vi snöröjning och sandning.


Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor – vi hjälper gärna till med tips och förslag kring det ni vill ha utfört!

Just nu: Grävning och installation av enskilda avloppsanläggningar, husdränering och källarisolering m.m.