Tjänster

Några exempel på våra tjänster:
-Trädgårdsarbeten (grävning, gräsetablering, gräsklippning, plattläggning m.m.)
-Planering för asfaltering av gårdsplaner, parkeringar m.m.
-Omdränering av hus, inkl. fuktisolering av källargrund
-Schaktning för husgrunder
-Anläggande av skogsvägar
-VA-arbeten.
-Kabelschakter
… och mycket annat.

Vi säljer även samt ordnar leverans av matjord och grus. Vintertid utför vi snöröjning och sandning.


Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor – vi hjälper gärna till med tips och förslag kring det ni vill ha utfört!

Just nu: Denna säsongen präglas just nu av grävning för husgrunder och gräsetablering. Vi gör hela jobbet, från att planera ut matjord till att så gräs, eller rulla ut färdig gräsmatta om man inte vill vänta. Hör av er för prisförslag.