Tjänster

Några exempel på våra tjänster:
-Trädgårdsarbeten (grävning, gräsetablering, gräsklippning, plattläggning m.m.)
-Planering för asfaltering av gårdsplaner, parkeringar m.m.
-Omdränering av hus, inkl. fuktisolering av källargrund
-Schaktning för husgrunder
-Anläggande av skogsvägar
-VA-arbeten, vi är certifierade för enskilda avlopp
-Kabelschakter
… och mycket annat.

Vi säljer även samt ordnar leverans av matjord och grus. Vintertid utför vi snöröjning och sandning.


Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor – vi hjälper gärna till med tips och förslag kring det ni vill ha utfört!

Just nu: Fullt ös med anläggning av enskilda avlopp och husgrunder.